Uçtan Uca Yönetim Platformu

 

Gizlilik Politikası ve Kişisel Veriler

Uworks.io’da Gizlilik

Uworks.io olarak tüm müşterilerimizin ve web sitesi ziyaretçilerimizin bilgilerini korumakla sorumlu olduğumuzun bilincindeyiz. Bu nedenle online gizlilik konusunda en üst düzey endüstri standartlarını destekliyoruz.

Uworks.io bir web platformu olup; direkt olarak bu platforma üye olan sanal, hazır, paylaşımlı ofis ve toplantı, etkinlik odası hizmeti sunan firmaların bilgilerini işlemektedir. Bu firmalar platform üzerinde kendi hesapları altında kendi izole alanlarında kendi alt üyelerini yönetmektedirler. Sunduğumuz platform içinde yer alan API modülleri sayesinde bu kurumlar kendilerine ait e-mail, SMS, e-fatura, ödeme sistemi gibi 3.parti platform ayarlarını girebilir ve kendi üyeleriyle ilgili iletişim kurabilir ya da işlem yapabilirler. 

Uworks.io; kendi gizliliğini korumak ve muhafaza etmek için aldığı önlemleri, Kullanıcılar’ın Uworks.io ile paylaştığı gizli bilgiler için de alacağını, makul titizlikle koruyacağını ve bu bilgilere erişimi görevi gereği erişim yetkisi bulunması zorunlu olan yetkili çalışanlar (kendi çalışanları da dâhil olmak üzere) ve danışmanlarla sınırlı tutacağını kabul eder.

Uworks.io, bilgilerini Kullanıcı’nın açık yazılı izni olmadan herhangi bir üçüncü şahısla paylaşmayacağını ve bilgileri sadece adli veya resmi bir karar gereğince usulüne uygun şekilde talep edilmesi halinde ilgili makam ve talep ile sınırlı olarak paylaşacağını kabul ve taahhüt eder.

Uworks.io sisteminde kayıtlı Kullanıcı’nın üyelik bilgileri vb. Uworks.io Kişisel Verilerin Korunması Politikası’na aykırı olmayacak şekilde en az üç (3) yıl boyunca saklanır. İşbu saklama süreleri, kişisel verilerin kullanım amaçlarına ve önemine göre veriden veriye değişiklik gösterebilmektedir.


Üçüncü Parti Sitelere Bağlantılar

Sitemiz, gizlilikle ilgili uygulamaları Uworks.io’a göre farklılık gösteren diğer web sitelerine tercihiniz doğrultusunda yapacağınız size özel ayarlarla bağlantılar içerir. Bu sitelerden herhangi birine kendi ya da üyelerinizin kişisel bilgilerinizi veriyorsanız, bilgileriniz bu sitelerin Gizlilik Politikaları tarafından yönetilir. Ziyaret ettiğiniz tüm web sitelerinin Gizlilik Politikalarını dikkatli bir şekilde okumanızı öneririz.


Güvenlik ve Gizlilik

Kontrolümüz altındaki bilginin hatalı kullanılmasını, kaybolmasını ve değiştirilmesini önlemek amacıyla Uworks.io web platformunda gerekli güvenlik önlemleri alınmıştır. Bilgileriniz şifreli bir şekilde veri tabanı içerisinde depolanmaktadır.

Öncelikli izniniz olmadan ya da mahkeme kararıyla istenmediği takdirde kişisel bilgileri asla paylaşmadığımızdan, satmadığımızdan veya kiralamadığımızdan emin olabilirsiniz. Bize teslim edilen bilgilere, sadece bu bilgileri sizinle temasa geçmek ya da isteğiniz doğrultusunda size e-mail göndermek amacıyla kullanan yetkili görevliler erişebilir.


Kişisel Bilgileri Nasıl Topluyoruz?

Gönüllü ve isteğe bağlı gönderimleriniz aracılığıyla olanlar dahil olmak üzere, size hizmet sunduğumuz süre boyunca, bültenimize kaydolurken veya ücretsiz bir deneme sürümüne kaydolurken bize sağladığınız bilgileri, kişisel bilgileriniz olarak topluyoruz.

 

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Gerek KVKK’nın 5. Maddesinde, yer verilen şartlar dahilinde Uworks.io; aşağıda açıkça belirtilmiş olan amaçlar doğrultusunda kişisel veri işleyebilmektedir. Uworks.io, aşağıda sayılanlar haricinde başka bir amaç ile kişisel veri işlemeden işbu Politika’yı güncelleyeceğini ve veri işleme faaliyetini KVKK’ya uygun hale getireceğini taahhüt etmektedir.

Aşağıda yer alan amaçlardan bazıları KVKK m.5/2 kapsamında Uworks.io’nun ilgili kişiden rıza almamasını gerektirmektedir.

a) Sözleşmesel İlişki İçin Veri İşleme

Kullanıcıya (Kullanıcı ve potansiyel Kullanıcılar) veya iş ortağına (iş ortağının tüzel kişi olması halinde iş ortağı yetkilisine) ait kişisel veri ayrıca onay alınmadan bir sözleşmenin kurulması, uygulanması ve sonlandırılması için işlenebilir. Sözleşme öncesinde – sözleşmeye başlama aşamasında kişisel veriler; teklif hazırlamak, satın alma formu hazırlamak ya da veri sahibinin sözleşmenin uygulanmasıyla ilgili taleplerini karşılamak amacıyla işlenebilir. Sözleşme hazırlanma sürecinde veri sahipleriyle sağladıkları bilgiler ışığında iletişime geçilebilir. Ayrıca, Uworks.io iş birimleri tarafından, işin gereğinin yerine getirilmesi amacı doğrultusunda; sözleşme süreçlerinin ve/veya hukuki taleplerin takibi, Kullanıcı ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası, Kullanıcı talep ve/veya şikayetlerinin takibi için de veri işlenebilir.

b) Ticari Faaliyetlerin Devamlılığı Amaçlı Veri İşleme

Uworks.io tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi amacı doğrultusunda; bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası, kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası, lojistik faaliyetlerinin planlanması ve icrası, iş sürekliğinin sağlanması faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası, kurumsal sürdürülebilirlik faaliyetlerinin planlanması ve icrası, bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi, finans ve/veya muhasebe işlerinin takibi, etkinlik yönetimi, iş ortakları ve/veya tedarikçilerin bilgiye erişim yetkilerinin planlanması ve icrası, iş faaliyetlerinin planlanması ve icrası, tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası amacıyla veri işlenebilir.

c) Tanıtım Amaçlı Veri İşleme

Eğer veri sahibi Şirketten bir bilgi talebinde bulunursa (örn. bir ürün ile ilgili bilgi alma talebi), bu talebi karşılama amaçlı kişisel verisi işlenebilir.

Uworks.io tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası amacı doğrultusunda; ürün ve/veya hizmetlerin satış süreçlerinin planlanması ve icrası durumunda kişisel veriler işlenmektedir.


Topladığımız Kişisel Olmayan Bilgiler ve Bunları Kullanma Şeklimiz

Bilgisayarınızla ilgili ve bu siteyi ziyaretinizle ilgili IP adresiniz, coğrafi konumunuz, tarayıcı türünüz, yönlendirme kaynağınız, ziyaretinizin süresi ve sayfa görüntüleme sayısı gibi bilgiler toplayabiliriz. Bu bilgileri bu sitenin yönetiminde, web sitesinin kullanılabilirliğini iyileştirmek için kullanabiliriz.

 

Çerezler ve İzleme Teknolojileri

Uworks.io tarafından çerezler, işaretçiler, etiketler ve betikler gibi teknolojiler kullanılır. “Çerezler”, web sitemize erişildiğinde bilgisayarınızın tarayıcısına sunucularımızdan gönderilen ve bir karakterler dizisi içeren küçük veri dosyalarıdır. Uworks.io tarayıcınızı tanımak, web sitesi üzerinden hareketinizi izlemek, trafik kaynağını izlemek ve belirli bir pazarlama kampanyasının başarısını ölçmek için çerezler kullanır.

Çerezler Nasıl Devre Dışı Bırakılır?

Çerezleri kabul etmeyi veya etmemeyi seçme hakkınız vardır. Varsayılan olarak çoğu web tarayıcısı çerezleri kabul edecek şekilde ayarlanmıştır, tarayıcınızı bir uyarı verecek veya çerezi reddedecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Ayrıca tarayıcınızdan kapatarak tüm çerezleri reddedebilirsiniz. Çerezleri tarayıcınızdan dilediğiniz zaman silebilirsiniz.


Veri Güvenliğiyle İlgili Taahhüdümüz

Bizimle paylaşmış olduğunuz tüm kişisel verileriniz, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu md. 12 doğrultusunda gizli olarak saklanacak ve ticari amaçlarla üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır. İzinsiz erişimi önlemek, veri güvenliğini korumak ve bilgilerin doğru kullanılmasını sağlamak için çevrimiçi olarak girilen bilgileri korumak ve güvenlik altına almak amacıyla fiziksel, elektronik ve yönetimle ilgili prosedürleri uygulamaktayız. Kişisel bilgileri aldığımızda, bunları yetkisiz erişime, açıklanmaya veya değiştirilmeye karşı korumak için gerekli ve makul tüm çabaları gösteririz.

Kendi tüzel kişiliği nezdinde Kanun hükümlerinin uygulanmasını sağlamak amacıyla gerekli denetimleri yapar ve yaptırırız. Denetimler sonucunda ortaya çıkan gizlilik ve güvenlik zafiyetlerini gideririz.

Kişisel verilerinizle ilgili KVKK md. 11 uyarınca sahip olduğunuz haklarınızı kullanmak için irtibata geçebilirsiniz.

 

Müşteri Görüşleri

Memnun olan müşterilerimizin kişisel görüşlerini sitemizde yayınlıyoruz. Onayınızı alarak sizin de görüşlerinizi yayınlayabiliriz. Görüşlerinizi güncellemek veya silmek isterseniz, info@uworks.io adresinden bizimle iletişime geçebilirsiniz


Bizimle Nasıl İletişime Geçebilirsiniz?

Gizlilik politikamız hakkında sorularınız veya daha fazla bilgiye ihtiyacınız varsa info@uworks.io adresine bir mesaj göndererek bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 

Dijitalleşen Dünyada

Siz de Yerinizi Alın!